اداره تعمیر و نگهداری

معرفی رئیس اداره
آقای رضا ورمزیار از سال 1379 همکاری خود را با دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن آغاز نموده است. دارای مدرک کارشناسی می باشد.

مسئولیتها ومشاغل
نظارت بر اجرای کارهای بنایی وتعمیرات و نگهداری ساختمان های مجتمع دانشگاهی ، حوزه مرکز شهر، مزارع نمونه کولیک ومهمانسرا کریتون 
نظارت بر اجرای ساختمانها ی آموزشی و سلف سرویس و کتابخانه مجتمع جمعا" به متراژ 150000متر مربع 
رئیس اداره نگهداری و تعمیرات از سال 1394